Information om Meld med Makker

Meldetræning

Dette program er skabt med henblik på at forbedre et makkerpars meldinger. Programmet er designet til at indøve meldesystemer og til at afsløre eventuelle mangler i ens system eller forskellig opfattelse af meldingernes betydning.

Jeg har lavet dette melde-program til bridge, fordi jeg altid har interessseret mig meget for meldingerne. Det er jo sådan i bridge, at:

 • Man melder i hvert spil.
 • Man spiller modspil i ca hvert andet spil.
 • Man er spilfører i ca hvert 4. spil.

Hvad er Meld med Makker ?

Kort fortalt: det giver et makkerpar mulighed for via internettet at melde bridge-hænder som om, man sad ved bridge-bordet. Der er p.t. mulighed for at melde flere hundrede spil. Til mange af spillene foreligger meldeforslag samt en score for slutkontrakten.

Præmisserne for brugen af dette program

"Meld med Makker"-programmet har været under udvikling i lang tid. Det er ikke færdigt endnu. Jeg ved ikke præcist, hvornår det er "færdigt", eller hvordan jeg senere måtte vælge at stille det til rådighed for andre.

MMM indeholder givetvis nogle fejl. Jeg stiller det p.t. til rådighed for vennerne i min bridge omgangskreds, for at de kan teste programmet og give mig feed-back. Det er ikke til rådighed for offentligheden. Registreringen (se herunder) giver mig mulighed for at kontrollere, hvem der bruger systemet.

Endelig må jeg sige, at selv om jeg for visse spil tildeler en score for slutkontrakten og kommer med meldeforslag, så er jeg blot en såkaldt "god klubspiller" og udgiver mig på ingen måde for at være andet. Tag derfor mine scorer og meldeforslag med en sund skepsis. Eksperterne vil ofte være stærkt uenige med mig.

De vigtigste funktioner i Meld med Makker

 • Det er meningen, at man, som ved bridgebordet, (sammen med makker) skal melde et bestemt spil. Man kan ikke efterfølgende spille spillet, da der ikke er nogle modstandere.
 • Velegnet til indøvelse af såvel grundsystem, konventioner som makkeraftaler.
 • Spillene/Kortfordelingerne hentes fra et "Bibliotek" med mange Temaer med forskellige typer kortfordelinger. I "Biblioteket" hentes eet Tema (med typisk 10-20 spil) ad gangen til melding med makker. Man kan sagtens hente flere Temaer, således, at man kan skifte lidt mellem de forskellige Temaer.
 • I mange af spillene vil modstanderne afgive rimelige og naturlige af mig forudbestemte meldinger. Formålet er naturligvis at komplicere jeres meldeforløb.
 • Bedømmelse af slutkontrakten foreligger ofte og vil blive vist, når meldeforløbet er afsluttet. Man kan se scoren for forskellige slutkontrakter, - Scala 1-10, som det kendes fra "Tvekampen" i "Dansk Bridge". Gælder for de fleste Temaer, men ikke for alle. Da MMM er et meldetrænings-program, vil der oftest gives en hård bedømmelse, hvis ikke man havner i den rigtige kontrakt. Bedømmelsen er min subjektive vurdering. Jeg er sikkert ofte for hård.
 • På lige fod med ovennævnte bedømmelse, gives ofte, men ikke altid, et meldeforslag. Forslaget kommer igen fra mig, og bestemt ikke alle vil være enige heri. Meldeforslaget forudsætter, at man spiller med eventuelle omtalte konventioner.
 • MMM kan anvendes med flere forskellige makkere helt uafhængigt af hinanden.
 • Spillerne kan chatte med hinanden under meldingerne.
 • Når meldeforløbet er slut, vises også din makkers hånd, men ikke altid modstandernes, idet fokus er på meldingerne og ikke om, hvorvidt kontrakten aktuelt vil vinde eller ej.
 • Man kan løbende få vist en oversigt over samtlige færdigmeldte spil i et Tema (kortfordelinger, meldinger, zonestilling m.v.). Man kan på dette tidspunkt kommentere de enkelte spil og sende en email til makker med spillene samt ens kommentarer. Dette er ofte en effektiv måde at kommunikere med makker på, da alle oplysninger vedr. kortfordelingen, meldinger m.v. automatisk inkluderes i emailen.
 • Frivillig alert af egen meldinger. Herved bliver det ant. nemmere for makker, at huske systemet.
 • Specielle kortfordelinger kan i øvrigt genereres maskinelt af mig efter anmodning.

Bridge-mæssige forudsætninger i MMM

Uanset ens meldesystem, kan der være behov for at træne sit system. Alle spillere kan derfor benytte MMM. I mine meldeforslag og for modstandernes meldinger er det dog forudsat, at man spiller et naturligt system med 15-17 sans'er. Spillere kan vælge at ignorere mine scorer og meldeforslag og blot se, om man kommer i den slutkontrakt, man selv måtte ønske efter at have set makkers hånd.

Jeg har i den forbindelse lagt en del maskinelt genererede spil ind under Kategorien "Tilfældige hænder" i Biblioteket. Alle disse spil er uden meldeforslag/scorer. De er dog inddelt i Temaer efter kortfordelinger/styrke. Oftest stærke hænder og/eller skæve fordelinger.

Begreber i Meld med Makker

Tema
Et Tema er en samling af spil, - typisk med samme meldemæssige tema.
Dine lånte Temaer fra Biblioteket
Under "Dine lånte Temaer fra Biblioteket" (også kaldt Tema-oversigten) vises de Temaer, som du eller din makker har valgt fra Biblioteket for at kunne melde dem.
Biblioteket
Biblioteket er en samling af forskellige Temaer, som alle kan anvendes til meldetræning. Når man skal låne et Tema fra Biblioteket skal man markere det pågældende Tema samt vælge en makker fra oversigten. Man kan desuden vælge, om man selv skal sidde Øst eller Vest. Man kan derfor melde samme Tema to gange med samme makker, - dels som Øst, dels som Vest. Når man har valgt Temaet m.v. vil det dukke op i ens egen (og i makkers) Tema-oversigt.

Hvordan kommer man igang ?

Alle spillere skal registrere sig til MMM. Man skal indtaste/vælge følgende:

 • BrugerID. Der er frit valg. Vælg et kort praktisk BrugerID. Det er nødvendigt for at andre kan vælge netop dig som makker.
 • Password. Der skelnes her mellem små og store bogstaver.
 • Navn
 • Email-adresse. Email-adressen er bl.a. nødvendig for at et makkerpar skal kunne sende emails til hinanden vedr. færdigmeldte spil, som ovenfor beskrevet.
 • Primær bridge klub. Som yderligere hjælp til valg af makker kan man under registreringen angive ens primære klub, hvis man har en sådan.

Selve registreringen sker af sikkerhedsmæssige årsager på den måde, at du efter indtastning af dine oplysninger vil få tilsendt en email, hvori du kan bekræfte din tilmelding. Dette tjener samtidig som en verifikation af din email-adresse, således, at din makker kan bruge systemet til at sende dig emails som ovenfor beskrevet.

Når du er færdig med registreringsprocessen (som typisk tager 1-2 minuter ialt), skal du blot indtaste dit BrugerID og password på logon-siden, og du kommer automatisk til oversigten, - "Dine lånte Temaer fra Biblioteket". Den vil være tom 1. gang, med mindre makker allerede har hentet et Tema til jer fra Biblioteket.

Om Tema-oversigten

De to ikoner til højre bruges til dels at opdatere siden, dels til at gå til Biblioteket for at låne et Tema. Du kan have mange Temaer kørende på een gang, - også med forskellige makkere.

For hvert Tema i din oversigt, har du følgende muligheder:

 • Klik på ikonet med skraldespanden: Slette et lånt Tema permanent fra jeres oversigt, - incl alle Spil heri. Temaet kan dog lånes igen fra Biblioteket.
 • Klik på ikonet med øjet: Gennemse færdigmeldte Spil.
 • Klik på ikonet med kortene: Invitere makker til at melde spil fra Temaet. Hvis makker accepterer, anbringes i begge ved meldebordet. En invitation udløber efter kort tid.

Endelig kan du øverst til venstre vælge at opdatere din profil eller at logge ud.

Om Biblioteket

Man henter en Tema med spil fra Biblioteket ved at:

 • Klikke på "Bog/Biblioteks"-ikonet på Tema-oversigten. Så kommer man til Biblioteket.
 • Her kan man se Temaerne grupperet under forskellige Kategorier til venstre. Klik på "+"-tegnet vil venstre for Kategorien. Så vil de underliggende Temaer vises. Hold musen hen over et Tema, og du vil se en kort beskrivelse af Temaet.
 • Vælge et Tema fra Biblioteket (klik på cirklen til højre for Temaet).
 • Vælg en makker nederst på siden.
 • Du kan også vælge, om du vil sidde som Øst eller Vest.
 • Afslut ved at trykke på OK-knappen nederst til højre.

Det valgte Tema fremgår nu af din (og makkers) oversigt over Temaer.

Om at "finde" makker

Når du er klar til at melde sammen med din makker, skal I enes om, hvilket Tema, I ønsker at melde.

Dette sker ved, at den ene af jer inviterer den anden til at melde et af de Temaer, som I har lånt i Biblioteket. Man klikker på ikonet med de 3 Esser til højre for et Tema for at invitere den anden spiller. Forudsat at makker er logget på, vil han få tilsendt en invitationen, som han kan acceptere eller afslå. Han har ca 1 minut til at acceptere. Hvis han accepterer, vil I begge blive anbragt ved meldebordet.

Hvis en af jer forlader meldebordet og ønsker at gå tilbage igen, skal han invitere makkeren som ovenfor beskrevet.

Ved Meldebordet

Når du er blevet placeret ved meldebordet vil et spil vises til dig, - incl Zonestilling, Giver, Par/Hold. Du vil se det eventuelle hidtidige meldeforløb øverst til højre. Hvis det er din tur til at melde, vil du se en meldekasse nederst til højre.

Under Meldebordet findes et antal faneblade til forskellige formål, - herunder Chat med makker.

Lyde

Som udgangspunkt afspilles forskelllige lyde i forbindelse med afviklingen ved meldebordet. Disse lyde kan slås fra i ens profil.

Bekræftelse af ens melding

Som udgangspunkt bliver en spiller bedt om at bekræfte enhver melding, inden den vises til makker. Hvis man ikke ønsker dette, kan denne facilitet slås fra i ens profil.

Alerts

Det er muligt ved MMM-løsningen (hvis man ønsker det) at indøve, hvilke meldinger, der skal alerteres.

Systemet fungerer ved, at man kan alerte sin egen melding ved at trykke på det gule Alert-kort i meldeboksen. Makker vil kunne se denne alert, når det bliver hans tur til at melde. Formålet er dels at gøre makker opmærksom på den kunstige melding (dette er jo et meldetræningsprogram), dels give mulighed for senere at kunne diskutere, om meldingen overhovedet skal alerteres.

Alerten af en melding vises i meldeoversigten ved en "*" til venstre for meldingen.

Alerten kan trækkes tilbage (så længe ens melding endnu ikke er afgivet) ved at klikke nok en gang på Alert-kortet i meldeboksen.

Om selve spillene

Spillene i de forskellige Temaer kan komme fra forskellige kilder. De fleste er spil med udvalgte fordelinger, som genereres maskinelt ud fra relevante kriterier for det pågældende Tema.

Der er også på forsøgsbasis indlagt nogle Temaer med ældre udgaver af "Tvekampen" i Dansk Bridge. Der er ikke meldeforslag til disse spil, men scoren fra den oprindelige "Tvekamp" er anført. Spillene kan være ganske underholdende, men det er generelt ret svære hænder at melde. De tvinger som regel ens meldinger helt ud i (eller over) kanten af meldesystemet, hvilket naturligvis er en god ting for et meldetræningsprogram.

Såfremt der er ønske om specielle kortfordelinger kan man rette henvendelse til mig med en præcis beskrivelse af, hvad der ønskes. Jeg kan relativt nemt håndtere stort set alle krav, - dog uden meldeforslag og scorer.

Modstanderne er ikke tavse

I mange Temaer er formålet at træne det defensive meldesystem, i andre Temaer er det ideen at håndtere indmeldinger fra modparten. Spillene er derfor lavet således, at modstanderne melder helt naturligt og i overensstemmelse med deres kort. Gå ud fra at modstandernes spillestyrke er på klubniveau.

En modstanders hånd er forud defineret til at afgive en bestemt melding "hvis muligt", eller at melde en bestemt farve "billigst muligt" eller at melde en farve "billigst muligt" op til et bestemt niveau. Modstandernes sans-meldinger er naturlige, og vil indeholde en stopper i den farve, som vi formodes tidligere at have meldt.

En dobling fra modparten vil være oplysende: Enten en alm. åbningshånd med korthed i åbningsfarven eller en stærk hånd (mindst ca 18 HP) med ubekendt fordeling.

Bemærk, at modstandernes meldinger er bestemt udelukkende ud fra deres hænders styrke og fordeling. Alle deres meldinger er derfor naturlige. Det er muligt, at ikke alle er enige i modstandernes meldinger, men det betyder ikke så meget, idet formålet med "Meld med Makker" er at træne forskellige meldesituationer, - og altså ikke at lade modstanderne komme med "perfekte" meldinger.

Det er vigtigt at forstå, at modstandernes meldinger ikke afhænger direkte af vores meldinger, - MMM vurderer ikke modstandernes kort og meldinger i lyset af vores meldinger. Hvis vi derfor melder anderledes end forudsat (af mig), vil modstandernes meldinger ikke altid forekomme rimelige.

Videreudvikling af "Meld med Makker"

Jeg er yderst modtagelig for forslag til rettelser af fejl, mangler, funktioner m.v. Både for selve programmet og for kortfordelinger, meldeforslag og scorer.

Kontakt mig

Jeg kan kontaktes på:

 • Email: jan@egdoe.dk
 • Tlf: 42 25 09 00